Zatrzymania wody w organizmie

Wiele kobiet boryka się z problem zatrzymania wody w organizmie przyjrzyjmy się nieco głębiej temu zagadnieniu.

odwodnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyczyny zatrzymania wody w organizmie to najczęściej źle zbilansowana dieta, która jest bogata w sól i dostarcza niewystarczającą ilość płynów. Na nadmiar wody w organizmie mają wpływ wahania hormonalne, o czym większość kobiet można się przekonać przed miesiączką, warto zwrócić uwagę na spożywanie alkoholu. Jednak czasami do zatrzymania wody w organizmie może dojść także w przebiegu wielu chorób.

My kobiety często odczuwamy, że obrzęki organizmu, nogi stopy inne części ciała puchną, objawy nasilają się, gdy pijemy za mało wody, nadużywamy soli , alkoholu, kawy lub gdy nasza dieta uboga jest w potas i białko.

W wyniku naszych złych nawyków żywieniowych mogą powstawać obrzęki, które są wynikiem zaburzonego transportu wody w organizmie. Woda w naszym organizmie zmagazynowana jest woda, w przestrzeniach między komórkowych co stanowi 2/3 wody oraz w przestrzeniach pozakomórkowych 1/3 (czyli osocze krwi , limfa, płyn śródmiąższowy). Powodem obrzęków może być zatrzymania wody w przestrzeniach między komórkowych w wyniku złych nawyków żywieniowych. Bądź czujna, obrzęki organizmu to pierwszy znak, że masz zachwianą równowagę w organizmie.

Każdego dnia dostarczamy organizmowi wodę z dwóch źródeł, pierwsze z nich to codzienna dieta, drugie to synteza wewnętrzna wody ze składników pokarmowych. Każdy z nas wie, że woda jest ważna w procesach życiowych i pomimo tej wiedzy pijemy zbyt mało, wówczas organizm gromadzi ją w przestrzeni międzykomórkowej, w celu uniknięcia odwodnienia. Bądźmy czujne latem w upał, wtedy żyły rozszerzają się, krew zaczyna zalegać w dolnych partiach ciała. Gdy odczujesz, że twój organizm zatrzymuje wodę, zrób rachunek sumienia i zadaj sobie kilka pytań, czy spożywasz odpowiednio ilość białka i potasu.Czy piję dużo kawy, herbaty, alkoholu, ponieważ te trunki odwadniają organizm.

 

Co Warto wiedzieć

Woda stanowi przeciętnie około 60 % masy ciała człowieka dorosłego, jednak jej zawartość zmienia się w różnych okresach życia. U noworodka woda stanowi około 75 % masy ciała, podczas gdy u osoby podeszłym wieku już 50 % masy ciała. Spadek jej zwartości o 10 % związany jest ze spadkiem beztłuszczowej masy ciała, który postępuje wraz z procesami starzenia się organizmu.

Woda znajduje się w przestrzeniach wewnątrz komórkowych i pozakomórkowych. Płyn wewnątrzkomórkowy zawiera 2/3 wody ustrojowej resztę 1/3 stanowi płyn pozakomórkowy. Gwarantuje on transport składników odżywczych, tlenu ,hormonów do komórek oraz produktów przemiany materii i CO2, które są usuwane z komórek.Poniżej przedstawiam kilka funkcji, które spełnia woda w naszym organizmie :

1. Jest materiałem budulcowym- stanowi strukturalna cześć  wszystkich komórek i tkanek.

2. Stanowi środowisko procesów życiowych przebiegających w organizmie

3. Jest niezbędna do odpowiedniego przebiegu procesów trawienia, umożliwia formowanie kęsów oraz przesuwanie się treści pokarmowej.Przede wszystkim wpływa na prawidłowe działanie enzymów trawiennych.

4.Reguluje temperaturę ciała.

5. Umożliwia prawidłową  ruchliwość stawów.

 

 Rodzaje odwodnienia

Odwodnienie hipotetyczne

Gdy niedoborowi sodu towarzyszy niedobór wody, utratę elektrolitów przewyższa utratę wody. Np strata elektrolitów przez skórę gorączka lub praca fizyczna w wysokiej temperaturze. Przyczyna mogą też być przewlekłe choroby nerek, zespół utraty sodu po wylewach do mózgu.

Odwodnienie hipertoniczne

Kiedy spożywamy za mało wody lub dochodzi d nadmiernej utraty wody np. w trakcie treningu czy upału. W tym wypadku utrata wody jest większa niż utratę elektrolitów. Wzrasta stężenie sodu w osoczu. Przyczyną może być brak dostarczania odpowiedniej ilości wody lub upośledzenie fizjologicznego odruchu pragnienia. Choć najczęstszą przyczyną jest utrata wody przez skórę w trakcie treningu, upały lub wysoka gorączka.Odwonienie izotoniczne

Gdy utrata wody jest równoważna z utratą elektrolitów. Przyczyną może być wymioty biegunka przetoki po operacyjne lub nieodpowiednia podaż wody i elektrolitów w codziennej diecie. Wówczas należy uzupełnić jak najszybciej wodę i elektrolity. Spożywanie płynów jest nadzorowane przez mechanizmy nazywane homeostatycznymi. Równowaga wodna kontrolowana jest przez podwzgórze. Największa wymiana wody zachodzi w nerkach, które są odpowiedzialne za filtrowanie około 140 litrów osocza na dobę. Z tak ogromnej ilości około 99 % wody ulega absorpcji zwrotnej w kanalikach nerkowych.

Podsumowując, organizm człowieka nie może magazynować większej ilości wody, dlatego musi być ona stale dostarczana. Odwonienie 2-3 % masy ciała obniża twoją wydolność fizyczną, utrata 5 -8 % powoduje nasilenie niewydolności fizycznej i psychicznej a przy niedobrze 20 % może dojść do zgonu. Bez wody człowiek może przeżyć od 4 do 7 dni. Długotrwałe odwodnienie prowadzi do utraty sił, osłabienia odporności organizmu, utraty świadomości,uszkodzenia organów wewnętrznych, a następnie do śmierci.

Trening vs ciąża

 

Aktywność fizyczna kobiet w ciąży

Poniżej zamieszczam kilka wskazówek dla przyszłych mam, które planują aktywne ciąże. Mam najdziecie że znajdziecie kilka ważnych informacji, szczególnie gdy wahacie się , czy podjąć aktywność fizyczną w trakcie ciąży. Poniższy tekst bazuje na artykule ,,Aktywność fizyczna kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu ” który jest dostępny w Nowa Medycyna 4/2013 autorzy artykułu Dorota Torbé1, *Andrzej Torbé2, Dorota Ćwiek.

iStock-184940948

 

Regularna aktywność fizyczna stanowi jeden z podstawowych elementów zdrowego stylu życia. Bez obaw nie musi być ona związana z intensywnym wysiłkiem i następującym po nim zmęczeniem. Nawet zwykły spacer na świeżym powietrzu jest dobrą formą aktywności ruchowej. Dla wielu kobiety momentem skłaniającym do refleksji i zmiany niekorzystnych nawyków życia codziennego jest wiadomość o rozwijającym się w jej łonie dziecku. Dla kobiety momentem skłaniającym do refleksji i zmiany niekorzystnych nawyków życia co- dziennego jest wiadomość o rozwijającym się w jej łonie dziecku. To taka chwila, kiedy kobieta zdaje sobie sprawa, że jej wybory decydują o życiu je dziecka. Ale niestety badania dowodzą, że kobiety ciężarne niechętnie podejmują aktywność ruchową w czasie ciąży i preferują raczej bierny wypoczynek.

Wraz z rozwojem medycyny oraz poszerzaniem się wiedzy na temat fizjologii ciąży zmieniają się również rekomendacje dotyczące bezpiecznego postępowania w czasie jej trwania. Odchodzi się od asekuracyjnego podejścia, sugerującego kobiecie ograniczenie wszelkiej aktywności związanej z wysiłkiem. Współczesne postrzeganie ciąży zwraca uwagę nie tylko na właściwe postępowanie gwarantujące rozwój dziecka, ale także przygotowanie przyszłej mamy do aktywnego udziału w porodzie. Znaczenie regularnej gimnastyki oraz ćwiczeń, jako części pielęgnacji ciąży o fizjologicznym, niepowikłanym przebiegu zyskało powszechne uznanie i rzadko kiedy spotkać się można z zakwestionowaniem tej opinii. Ważne jest, aby taką świadomość posiadały również kobiety oczekujące dziecka, jednocześnie zyskując dodatkową motywację do ćwiczeń.

 

Kilka słów na temat wyników dotychczas przeprowadzonych badań.

Przeprowadzone badania potwierdziły,że umiarkowana aktywność fizyczna ma łagodzący wpływ na dolegliwości ciążowe np. Badania Mizgier i wsp. wykazały, że dzięki utrzymywaniu umiarkowanej aktywności ruchowej można zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej. Natomiast Wa- leśkiewicz i wsp. zwrócili uwagę na kontrolowany wzrost masy ciała i zmniejszenie otyłości wśród kobiet ćwiczących, a także jej pozytywny wpływ na układ krążeniowo- oddechowy, natomiast Chitryniewicz i Kulis wykazały szybkie ustępowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa w trakcie gimnastyki lub po jej zakończeniu. Kozłowska i Curyło przeprowadziły badania oceniające wpływ przygotowania w szkole rodzenia na przebieg porodu i połogu, w których wykazały, że jej absolwentki cechowało lepsze samopoczucie, silniejsze napięcie mięśni brzucha oraz krótszy czas hospitalizacji. Opracowania naukowe wykazują również, że właściwie dawkowana aktywność fizyczna przyspiesza proces cofania się zmian ciążowych w połogu.

Kwestie związane z uprawianiem sportu lub podejmowaniem wysiłku fizycznego z reguły kojarzą się z wykonywaniem pracy wymagającej dużego nakładu sił i z towarzyszącym temu uczuciem zmęczenia. Z uwagi na „odmienny” stan kobiety ciężarnej zrozumiałe jest, że aktywność sportowa, ukierunkowana na poprawę parametrów wydolnościowych, będzie miała inny – łagodniejszy charakter niż sport amatorski czy wyczynowy. Działania związane z fizycznym przygotowaniem ciężarnej do porodu określane są mianem kinezystymulacji i obejmują ćwiczenia ukierunkowane na pracę z poszczególnymi partiami mięśniowymi, ćwiczenia ogólnokondycyjne, oddechowe oraz techniki relaksacyjne. Powyższe czynności są kluczem do osiągnięcia głównego celu gimnastyki ciężarnych, czyli zapewnienia dobrej wydolności ogólnej i świadomej kontroli nad mięśniami biorącymi bezpośredni udział w porodzie, z jednoczesnym rozluźnieniem mięśni niezaangażowanych. Powszechnie wiadomo, że aktywność fizyczna wpływa na wydzielanie endorfin, a co za tym idzie poprawia samopoczucie ćwiczącej. Ponadto regularne ćwiczenia przeciwdziałają nadmiernemu przyborowi masy ciała, wpływają na utrzymanie prawidłowej postawy oraz wspomagają walkę z niektórymi dolegliwościami ciążowymi, szczególnie tymi związanymi z pracą układu krążenia.

 

Jak często  powinny ćwiczyć kobiety w ciąży

Dzięki edukacji przedporodowej coraz więcej kobiet zdaje sobie sprawę, że aby ćwiczenia przyniosły pożądany efekt, muszą być powtarzane. Według zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów (ACOG) trening zdrowotny ciężarnej powinien być powtarzany 3 razy w tygodniu lub częściej . Należy również pamiętać, że poza utrzymywaniem systematyczności w ćwiczeniach, czynnikiem warunkującym ich skuteczność jest poprawne wykonanie. Nie od dziś wiadomo, że nie prawidłowa gimnastyka może przynieść więcej szkody niż pożytku. Rutkowska i Łepecka-Klusek wykazały, że brak znajomości ćwiczeń częściej niż brak czasu stanowił przyczynę niepodejmowania aktywności fizycznej przez ciężarne.

 

Pierwszy krok przed przystąpieniem do aktywności fizycznej.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń lub innej formy aktywności w pierwszej kolejności należy skonsultować się z lekarzem ginekologiem, bowiem różne zaburzenia i nieprawidłowości w przebiegu ciąży stanowić mogą przeciwwskazanie do obciążania kobiety dodatkowym wysiłkiem. Natomiast w przebiegu ciąży niepowikłanej, według ACOG podjęcie rekreacyjnej, umiarkowanej aktywności fizycznej jest jak najbardziej wskazane, a przyszłe mamy powinny być zachęcane do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez szkoły rodzenia lub innych zajęciach o profilu dostosowanym dla kobiet ciężarnych oraz do kontynuowania samodzielnej gimnastyki w domu. Warunkiem koniecznym do prowadzenia bezpiecznej gimnastyki jest systematyczność, umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń, świadomość celu, jaki im przyświeca oraz właściwy dobór obciążeń. Brak tych wiadomości może skutkować zagrożeniem kontuzjami, pogorszeniem samopoczucia i różnymi komplikacjami zdrowotnymi, a w konsekwencji zniechęceniem i przerwaniem aktywności fizycznej.

 

Rodzaj i intensywność wysiłku są sprawą indywidualną i zależą od wielu czynników, takich jak: stopień aktywności fizycznej przed ciążą, jej zaawansowanie, samopoczucie i motywacja ciężarnej czy ilość wolnego czasu, jakim dysponuje. Ważny jest również aspekt ekonomiczny i wsparcie rodziny. Każdy trymestr charakteryzuje się innymi wytycznymi określającymi rodzaj dozwolonej aktywności, jednak ogólne zasady dotyczące sposobu prowadzenia sesji treningowej są wspólne dla całego okresu ciąży. Przyjmuje się, że optymalny czas trwania gimnastyki to 45 minut, gdzie 15 minut stanowi rozgrzewka, 15 minut to ćwiczenia o charakterze ogólnokondycyjnym, a ostatni kwadrans przeznaczony jest na relaks. Kobietom, które przed ciążą prowadziły mało aktywny, siedzący tryb życia zaleca się, aby pierwsze ćwiczenia, szczególnie te wykonywane samodzielnie w domu, miały łagodniejszy charakter. Rozpoczynając od krótkich 15-minutowych sesji 3 razy w tygodniu, należy stopniowo wydłużać je do 30-45 minut 4-7 razy w tygodniu (2). Kobiety, które przed ciążą regularnie podejmowały aktywność fizyczną, mogą wykonywać większe wysiłki, trwające 30-60 minut, z początkową częstością od 3 do 5 razy tygodniowo.

 

źródło 

Nowa Medycna 4/2013 autorzy  artykułu Dorota Torbé1, *Andrzej Torbé2, Dorota Ćwiek3